Zajednički prijenos boli. Bol u zglobovima – posljedica suvremenog života

bol | Hrvatska enciklopedija

Pretpostavke prijenosa Članak Odgovornost prenositelja Članak Prigovori Članak Druga strana može isticati primatelju sve prigovore iz prenesenog ugovora, a i one koje ima iz drugih odnosa s njim, ali ne i prigovore koje ima prema prenositelju.

želatina za bol u zglobu kuka

Uputom jedna osoba, uputitelj asignantovlašćuje drugu osobu, upućenika asignatada za njezin račun ispuni nešto određenoj trećoj osobi, primatelju upute asignatarua ovoga ovlašćuje da to ispunjenje primi u svoje ime. Prigovori upućenika Članak Prijenos upute Članak Zastara Članak Uputa nije ispunjenje Članak Dužnost primatelja upute da obavijesti uputitelja Članak Ako upućenik ne prihvati zajednički prijenos boli ili odbije ispunjenje koje mu zahtijeva primatelj upute ili izjavi unaprijed da je neće ispuniti, primatelj upute je dužan obavijestiti odmah uputitelja o tome, inače mu odgovara za štetu.

Odustanak od prihvaćene upute Članak Primatelj upute koji nije vjerovnik uputitelja i koji se ne želi koristiti uputom može od nje odustati, čak i ako je već izjavio da je prihvaća, ali je o tome dužan bez odgađanja obavijestiti uputitelja.

blatne kupke za bolove u zglobovima

Opoziv ovlaštenja danog primatelju upute Članak Uputitelj može opozvati ovlaštenje koje je uputom dao primatelju upute, osim ako je uputu izdao radi ispunjenja nekoga svog duga prema njemu i uopće ako je uputu izdao u njegovu interesu. Opoziv ovlaštenja danog upućeniku Članak Smrt, odnosno prestanak pravne osobe uputitelja, primatelja upute ili upućenika, a i lišenje poslovne sposobnosti nekoga od njih, nema utjecaja na uputu.

cervikalna osteohondroza liječenje boli u ramenu

Pisana uputa koja glasi na novac, na vrijednosne papire ili na zamjenljive stvari zajednički prijenos boli biti izdana na ime i s odredbom »po naredbi«.

Vidi