Zajednički bol u anketi

Uredbe EZ br.

zajednički bol u anketi

Analiza je pokazala da bi dostupnost usporedivih podataka iz cijele Unije mogla biti vrlo korisna za odlučivanje o zdravstvu i socijalnoj politici te za znanstvene potrebe. Primjena zajedničkih alata trebala bi omogućiti usklađenost podataka među zemljama, iako bi se povezani troškovi razlikovali ovisno o stupnju integracije traženih varijabla i metodologije postojećih nacionalnih anketa. Predmet Europski statistički podaci koji se temelje na Europskoj anketi o zdravlju EHIS odnose se na zdravstveno stanje, zdravstvenu skrb i determinante zdravlja te sociodemografske karakteristike osoba starih 15 godina i više.

  • Mama i liječenje artroze
  • Crtanje bolove u zglobovima i stopalima
  • Elektronički kontakt: bdfcroatia beiersdorf.
  • Bol s osteohondrozom zgloba kuka

Članak 2. Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije: 1.

Hospicijski pokret imao je glavni međunarodni utjecaj u promicanju palijativne skrbi. Cicely Saunders, koja je radila u St. Joseph's hospiciju od Christhopher hospicija u Londonu

Članovi skupine zajednički bol u anketi u većoj ili manjoj mjeri udružiti svoje prihode, imati zajednički proračun i dijeliti troškove. Ovom definicijom nisu obuhvaćena kolektivna kućanstva kao što su bolnice, domovi za pružanje usluga njege ili stanovanja, zatvori, vojarne, vjerske ustanove, pansioni ili hosteli; 2. Uobičajenim stanovnicima određenog zemljopisnog područja smatraju se samo: a one osobe koje su do referentnog datuma živjele u svojem uobičajenom mjestu stanovanja najmanje 12 mjeseci neprekidno; ili b one osobe koje su pristigle u svoje uobičajeno mjesto stanovanja u razdoblju od 12 mjeseci prije referentnog datuma s namjerom da tamo ostanu najmanje godinu dana.

Članak 3.

Navigacija objava

Svaka država članica Komisiji Eurostatu dostavlja mikropodatke određene u Prilogu I. Ti mikropodaci temelje se na nacionalno reprezentativnim uzorcima vjerojatnosti. Kako bi se postigla visoka razina usklađenosti rezultata anketa među zemljama, Komisija Eurostat u bliskoj suradnji s državama članicama predlaže metodološke i praktične preporuke i smjernice za odabir uzoraka i provedbu ankete. Zahtjevi o preciznosti odgovaraju onima utvrđenima u Prilogu II. Čimbenici ponderiranja izračunavaju se uzimajući u obzir vjerojatnost odabira jedinica, nedostavljanje odgovora i, prema potrebi, prilagodbu uzorka prema vanjskim podacima o distribuciji osoba u ciljnoj populaciji.

  • Izjava o privatnosti podataka
  • Liječenje osteoartritisa stopala tablete
  • Bol u laktima tijekom vježbanja
  • No, ovdje se ne radi o tome što su nam uzeli, ili dali, nego o tome što će nam tek oteti.
  • Bol ostaje u zajedničkoj glavi

Članak 4. Referentno stanovništvo 1. Referentno stanovništvo jesu pojedinci starosti od 15 godina i više koji uobičajeno žive u privatnim kućanstvima na državnom području predmetne države članice u vrijeme prikupljanja podataka.

Zapisnik sa 1. sjednice vijeća – Općina Bol

Isključena su nacionalna državna područja navedena u Prilogu III. Informacije o tim nacionalnim državnim područjima dostavljaju se u okviru referentnih metapodataka. Članak 5.

ČEČENSKI AHMAT SPECNAZ ČISTI PREOSTALE NEPRIJATELJSKE SNAGE RUBIŽNE

Razdoblje prikupljanja podataka 1. Podaci se prikupljaju u godini Podaci se prikupljaju tijekom najmanje tri mjeseca uključujući barem jedan mjesec u razdoblju od rujna do prosinca. Članak 6.

Palijativna skrb

Dostavljanje mikropodataka Komisiji Eurostatu 1. Države članice dostavljaju prethodno provjerene mikropodatke bez izravne identifikacije i uključujući čimbenike ponderiranja koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardom za razmjenu podataka koji je utvrdila Komisija Eurostat.

zajednički bol u anketi

Podaci se dostavljaju Eurostatu putem jedinstvene ulazne točke kako Komisija Eurostat te podatke mogla preuzeti elektroničkim putem. Države članice dostavljaju prethodno provjerene mikropodatke u roku od devet mjeseci od završetka nacionalnog razdoblja prikupljanja podataka. Članak 7. Dostavljanje referentnih metapodataka Komisiji Eurostatu 1.

Povezane objave

Referentni metapodaci koji se odnose na kvalitetu dostavljaju se u skladu sa standardom Europskog statističkog sustava koji određuje Komisija Eurostat i o kojem se dogovara s državama članicama.

Države članice dostavljaju referentne metapodatke o kvaliteti koji se zahtijevaju ovom Uredbom u skladu sa standardom za razmjenu metapodataka koji je utvrdila Komisija Eurostat.

Države članice dostavljaju te metapodatke Komisiji Eurostatu najkasnije tri mjeseca od dostave prethodno provjerenih mikropodataka.

zajednički bol u anketi

Članak 8. Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave liječenje osteoartritisa osteopat Službenom listu Europske unije. Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu Zajednički bol u anketi Komisiju.

Vidi