Vibracijski bol u zglobovima

Periferna neuropatija

Literatura Definicija osteoartritisa Osteoartritis OA je najčešća reumatska bolest razvijenog svijeta koja za krajnji ishod ima funkcionalno oštećenje organa za kretanje, te je najčešći pojedinačni uzrok onesposobljenosti starijih ljudi. Iako postoji niz definicija osteoartritisa, može se smatrati skupinom preklapajućih bolesti različite etiologije koje dovode do sličnih bioloških i kliničkih posljedica.

Epidemiologija Najčešće lokacije OA su koljeno, kuk, kralježnica fasetni zglobovite šake distalni i proksimalni interfalangealni zglobovi te trapezometakarpalni zglob. Njegova prevalencija ovisi uglavnom o načinu definiranja bolesti npr.

Periferna neuropatija – uzroci, simptomi i liječenje

Najčešće lokacije OA su koljeno, kuk, kralježnica fasetni zglobovite šake distalni i proksimalni interfalangealni zglobovi te trapezometakarpalni zglob. OA se općenito razvija sporo progresivno. Rizični čimbenici za nastanak osteoartritisa Često spominjani rizični čimbenici za razvoj OA su trauma i sportske aktivnosti, poglavito za razvoj OA koljena, nakon oštećenja križnih ligamenata i meniska.

Iako OA nije uzrokovan isključivo starenjem, njegova pojavnost se značajno povisuje s dobi. U bolesnika u dobi iznad 50 godina, zabilježena je češća pojavnost OA u žena nego u muškaraca, iako ne na svim lokacijama.

spa tretman artroze koljena

Primjerice, OA šaka i koljena je češći u žena odnos prema muškarcima je ,5 dodok vibracijski bol u zglobovima neke studije izvijestile o većoj prevalenciji OA kuka u muškaraca. Genetska predispozicija ima veću ulogu bol u stopalu zglobovima poliartikularnom obliku, a naročito je značajna obiteljska agregacija za OA vibracijski bol u zglobovima.

Određeni utjecaj na razvoj OA imaju i hormonalni čimbenici, jer postoje podaci o češćem nastupu nakon histerektomije, dok su oni glede uporabe hormonskog nadomjesnog liječenja kontradiktorni. Osteoporoza prema većini istraživanja obrnuto korelira s OA, naročito s OA kuka, dok su rezultati usporedbe OA šaka s vrijednostima mineralne gustoće kosti nekonzistentni. U sistemske bolesti koje se navode kao rizični čimbenici za razvoj OA ubrajaju se šećerna bolest, arterijska hipertenzija i hiperuricemija.

Debljina je jasno povezana s razvojem OA koljena u oba spola, dok povezanost debljine i OA šaka ostaje kontroverzna.

Bolovi u zglobovima prstiju šake

Često spominjani vibracijski bol u zglobovima čimbenici za razvoj OA su trauma i sportske aktivnosti, poglavito za razvoj OA koljena, nakon oštećenja križnih ligamenata i meniska.

Patofiziologija osteoartritisa Upala sinovije najčešće korespondira s kliničkim simptomima kao što su oteklina zgloba i bol. Jedan ili više prethodno navedenih čimbenika rizika mogu dovesti do oštećenja zgloba, te specifičnih patofizioloških promjena, ne samo u zglobnoj hrskavici, već i u subhondralnoj kosti, ligamentima, zglobnoj ovojnici, sinovijskoj membrani i okolnim mišićima, što rezultira smanjenom funkcijom zgloba.

za bol u želatini zglobova koljena

Prema dosadašnjim istraživanjima, sama bolest započinje na zglobnoj hrskavici, a njezine strukturne i biokemijske promjene su upravo proporcionalne vibracijski bol u zglobovima i jačini simptoma bolesti, ali nije sasvim isključena mogućnost da bolest počinje i zbog promjena ispod priležeće kosti, na sinoviji ili okolnim zglobnim mekotkivnim strukturama. Za početak i napredovanje osteoartritisa značajna je promjena hijaline zglobne hrskavice koja nije u stanju odolijevati ponavljanim mehaničkim opterećenjima i pritisku.

Kod patoloških događanja, bez obzira na njihove uzroke, nastupa progresivna prorijeđenost hrskavičnog proteoglikana, koja prati stupanj promjene na zglobu, a kompenzatorno djelovanje hondrocita, kao aktivnih sudionika u popravljanju nastale štete, moguće je samo do određene razine oštećenja.

Bol u šaci: u potrazi za pravim uzrokom

Kad ta razina preraste njihovu kompenzatornu mogućnost, nastupa značajni gubitak postojećeg hrkavičnog matriksa. Patogeneza degenerativnih promjena u zglobnoj hrskavici temelji se ne samo na gubitku proteoglikana već i na destrukciji kolagenske mreže međustanične tvari. Premda sinteza proteoglikana može biti očuvana, s napredovanjem degeneracijskog procesa hrskavice smanjuje se njihova ukupna količina, koja je u uznapredovalom stadiju bolesti minimalna. Sve važnija uloga kosti i sinovijalnog tkiva te evidentna upala sinovije kao značajnog čimbenika u razvoju bolesti podržana je recentnim istraživanjima.

Upala sinovije najčešće korespondira s kliničkim simptomima kao što su oteklina zgloba i bol. Sinovijalni makrofazi stvaraju kataboličke i proupalne medijatore što rezultira ubrzanom degradacijom hrskavičnog matriksa i njegovim usporenim cijeljenjem. Taj proces podržava i pojačava upalu stvarajući "začarani krug".

Periferna neuropatija

Sinovijalna upala se događa i u ranim i kasnim fazama bolesti, a povremeno može biti izražena kao kod upalnih reumatskih bolesti npr. Klinička slika Prvi i dominantni simptom OA, pa tako i onoga lokaliziranog na zglobovima šaka, je bol.

Bol se javlja u malim zglobovima, uglavnom je intermitentna, a tipično se pojačava tijekom ili nakon napora. Prvi i dominantni simptom OA, pa tako i onoga lokaliziranog na zglobovima šaka, je bol.

Ograničavajući čimbenik u aktivnostima svakodnevnog života bolesnicima s OA šaka predstavlja smanjena funkcija šaka, koja može značajno narušiti kvalitetu života. Spomenuti tipični klinički simptomi dovoljni su za pouzdano postavljanje dijagnoze kod bolesnika iznad 40te godine života, dok zlatni standard dijagnostičke obrade predstavlja RTG oslikavanje.

Na RTG-u šaka vidljivo je suženje zglobnog prostora, osteofiti, subhondralna koštana skleroza i ciste, a u bolesnika s erozivnim OA šaka i subhondralne erozije. Rijetko se koriste vibracijski bol u zglobovima metode oslikavanja ili dijagnostičke pretrage za postavljanje dijagnoze.

Laboratorijske pretrage nisu potrebne, osim za isključenje koegzistirajućeg upalnog artritisa.

Ljepota i zdravlje Bolovi u zglobovima prstiju šake uslijed bolesti zglobova Bolovi u zglobovima prstiju šake mogu se pojaviti kao posljedica nekih bolesti kostiju i zglobova. Sama šaka je jako složeni dio tijela i ima kao i stopala puno različitih mišića, kostiju, živaca, tetiva, ligamenata koji daju fleksibilnost šake i održavaju njezinu pokretnost. Zanimljivo je da se jedna šaka ima skoro tridesetak različitih kostiju, sedam različitih grupa zglobova, te da je jedna šaku povezana sa čak devetnaest raznih mišića podlakticom i sama ima jedanaest raznih mišića. Bolovi u zglobovima vibracijski bol u zglobovima šake se mogu javiti kod obje ruke kod istih prstiju ili istih zglobova, ili samo na jednoj šaki.

Postoje različite forme OA šaka, najčešće se radi o OA interfalangealnih zglobova s vibracijski bol u zglobovima bez koštanih izraslinaOA korijena ili baze palca rizartroza i erozivnom artritisu. Erozivni OA šaka je najagresivniji oblik OA šaka gdje se vibracijski bol u zglobovima mogu verificirati promjene na kostima u smislu erozija, značajnog suženja zglobne pukotine i koštane ankiloze, uz kliničke znakove lokalizirane boli, funkcionalnog ispada, pa i znakova upale.

Diferencijalno dijagnostički važno je razlikovati ga od psorijatičnog artritisa, reumatoidnog artritisa, gihta i hemokromatoze. Liječenje Prema načelima medicine temeljene na dokazima, medicinske vježbe, i to one opsega pokreta, i vježbe snaženja te ultrazvučna terapija imaju prioritet nad ostalim terapijskim modalitetima.

Oralni nesteroidni analgetici diklofenak, ibuprofen u najmanjoj učinkovitoj dozi te najkraće duljine uzimanja preporučaju se bolesnicima s OA šaka. Osteoartritis se liječi kombinacijom nefarmakoloških i farmakoloških mjera, poštujući individualni pristup bolesniku. Terapija OA šaka trebala bi biti individualizirana ovisno o lokalizaciji OA, rizičnim čimbenicima, vrsti OA, prisutnosti upale, stupnju strukturalnih promjena, intenzitetu boli, smanjenju kvalitete života, komorbiditetu i komedikaciji i očekivanjima bolesnika.

U terapijskom pristupu neophodno je bolesnika educirati o zaštiti zglobova i načinu kako izbjeći mehanički stres radi prevencije progresije bolesti. Postoji niz fizikalnih procedura koje se koriste u liječenju OA šaka, dok temelj nefarmakološkog liječenja predstavljaju medicinske vježbe.

Periferna neuropatija Periferna neuropatija oštećenje perifernih živaca je loša funkcija perifernih živaca. Periferna neuropatija može prekinuti osjet, mišićnu aktivnost ili funkciju unutarnjih organa.

Prema načelima medicine temeljene na dokazima, medicinske vježbe, i to one opsega pokreta, i vježbe snaženja te ultrazvučna terapija imaju prioritet nad ostalim terapijskim modalitetima. U nefarmakološkom liječenju pozitivan efekt u smislu smanjenja boli i poboljšanja funkcije šake u bolesnika s OA također imaju i toplinske procedure tipa parafinskih kupki i toplih obloga.

Bolesnicima s OA šaka preporučaju se ortoze za bazu palca i ortoze za prevenciju, tj. Lokalno liječenje OA šaka ima prednost pred sistemskim, naročito kada se radi o bolesnicima koji imaju blagu do umjerenu bol i kada postoji afekcija svega nekoliko zglobova.

Ima ih nekoliko, a iscrpnije ćemo opisati način nastanka i liječenje dvaju vrlo čestih sindroma - teniskog lakta i sindroma karpalnog kanala. Epikondilitis humeri Epikondilitis humeri je upala tetiva na vanjskoj lateralnoj ili unutarnjoj medijalnoj strani nadlaktične kosti. Prvi su put simptomi opisani davne

U farmakološkom liječenju značajnu ulogu imaju topički nesteroidni reumatici te kapsaicin. Iako je paracetamol do nedavno bio prvi izbor u liječenju osteoartritisa blagog do umjerenog intenziteta boli, u recentnoj, ove godine objavljenoj studiji sistemski pregled i meta analiza randomiziranih placebo kontroliranih studija objavljena u British Medical Journalu pokazala je da je paracetamol neefikasan u liječenju križobolje te osigurava samo kratkotrajno blago smanjenje tegoba u bolesnika s osteoartritisom koljena i kukova.

Bolesnici s povećanim rizikom za razvoj gastrointestinalnih tegoba trebali bi ih uzimati uz gastroprotekciju pantoprazol, ranitidin, antacidi ili ukoliko ne postoji povećan kardiovaskularni rizik, koristiti selektivne COX-2 inhibitore celekoksib. Glukozamin sulfat i hondroitin sulfat imaju potencijalni strukturno modificirajući učinak na OA koljenadok diacerein ima strukturno modificirajući učinak na OA šaka, no u Hrvatskoj nije registriran.

Literatura 1.

The American College of Rheumatology criteria for the classification and reporting of osteoarthritis of the hand. Arthritis Rheum ;— Osteoarthritis: an update with relevance for clinical practice.

uzrok bolova u zglobovima nakon spavanja

Lancet ;— Grazio S. Osteoartritis — epidemiologija, ekonomski aspekti i kvaliteta života. Reumatizam ;—9. Prevalence, incidence and progression of hand osteoarthritis in the general population: the Framingham Osteoarthritis Study.

Ann Rheum Dis ;70 9 —6. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ ;h Risk factors for progression in hand osteoarthritis: a systematic review.

bol u ramenu i joint

Arthritis Care Res ; — Ann Rheum Dis ;—

Vidi