Samo u laktu. Bol u laktu – Poliklinika Ribnjak

Golferski lakat ne muči samo profesionalne sportaše - tellyougov.com

Kako prepoznati vodu u laktu?

Porin Perićdr. Stoga kažemo da teniski lakat spada u skupinu entezopatija ili entezitisa degenerativne upalne promjene tetivnih pripoja za kost i ujedno u najčešće zastupljenu entezopatija uopće.

U medicini se to stanje naziva i lateralni ili samo u laktu epikondilitis prema epikondilu nadlaktične kosti, tj.

samo u laktu

Postoji i medijalni ili ulnarni epikondilitis unutarnji dio lakta koji nastaje radi preopterećenja pregibača fleksora mišića podlaktice i šake, koji rade upravo suprotnu kretnju od ekstenzora, dakle stišću šaku. Kod sportaša se ta entezopatija naziva lakat bacača koplja ili golferski lakat. Trošenje i zamor mišićnih skupina Prvi opisi teniskog lakta datiraju s kraja Nedugo zatim, samo u laktu je opisana i u drugih zanimanja kod kojih je prisutan rad s čvrsto stisnutom šakom i učestalim ispružanjem šake.

Tako je bolest opisana u limara, kovača, pekara, postolara, poslije i u vozača kamiona, zubara, samo u laktu, kad zapravo već govorimo i o mogućem profesionalnom oboljenju.

Učestalom i prekomjernom upotrebom navedenih mišićnih skupina u nekim zanimanjima i sportovima, na neki način dolazi do bržeg trošenja i zamora hvatišta mišića i pojave prvih simptoma.

Putokaz do dijagnoze

Prevladavajući simptom je bol u području vanjske strane lakta, na mjestu hvatišta ispružača šake za vanjski epikondil donjeg dijela nadlaktične kosti. Bol u početku može biti blaga, ali se vremenom osobito pri daljnjem korištenju šake bolovi sve više pojačavaju, tako da poslije mogu u cijelosti ometati uobičajene radne, kućne i sportske aktivnosti bolesnika.

samo u laktu

Tipično, bolnost na dodir najizraženija je na samom hvatištu tetive za kost vanjski dio lakta. Važno je spomenuti da pokreti u zglobu lakta gotovo nikad nisu ograničeni. Neki put bolnost se iz mjesta izvorišta boli vanjski dio lakta i nadlaktice može proširiti prema podlaktici sve do prstiju.

Teniski lakat: Terapije za otklanjanje bola u ramenima i upale tetiva i mišića

Putokaz do dijagnoze Postoje određeni testovi koji nam služe kao putokaz prema ispravnoj dijagnozi. Najpoznatiji od njih je Millsov test prema autoru koji ga je prvi opisao.

  1. Bol U Laktu: Uzroci, Terapija, Dijagnoza 💊 Znanstveno-Praktični Medical Journal -
  2. Zajednički uklanjanje boli

Sastoji se u tome da ispitivač pruža otpor nastojanju bolesnika da ispruži stisnutu šaku dok je ruka ispružena u laktu. Pri takvom testiranju najjača bol se tipično javlja u području hvatišta mišića ispružača za vanjski epikondil nadlaktične kosti.

Što je voda u laktu?

Zbog istih razloga, vrlo često se javlja bol pri običnom rukovanju. Osnovni laboratorijski nalazi i rtg slike lakatnoga zgloba najčešće su uredni. Pri jasnoj kliničkoj slici najčešće nije niti potrebna dodatna obrada, nego se samo u laktu prelazi samo u laktu liječenje. Nekoliko stupnjeva liječenja Osnovni postulat u liječenju većine bolesti, pa tako i teniskog lakta jest što ranije postavljena dijagnoza bolesti.

Na taj način moguće je odmah i na vrijeme početi s liječenjem koje se sastoji od nekoliko stupnjeva.

samo u laktu

Nakon postavljanja dijagnoze teniskoga lakta, u prvoj fazi je potrebno izbjegavati sve provocirajuće pokrete koji dodatno pogoršavaju simptome epikondilitisa. Dakle, preporučuje se mirovanje uz primjenu analgetika ili nesteroidnih antireumatika za ublažavanje bolova, koji mogu biti intenzivni u početku bolesti.

Sindrom kubitalnog tunela

Lokalno, na mjesto najjače boli, vrlo je korisna i učinkovita primjena hladnih samo u laktu, ili još bolje leda, nekoliko puta dnevno pet do 10 minuta. Kod izrazitih bolova, moguće je i imobilizirati ruku tijekom nekoliko dana, korištenjem specijalno pripravljenih udlaga. U akutnoj fazi je korisna i primjena lokalne infiltracije kortikosteroida tzv.

Preporučuje se primijeniti najviše do tri lokalne infiltracije. Ako ne dođe do poboljšanja simptoma, liječenje treba nastaviti drugim raspoloživim metodama. Postupnim smanjenjem bolova, prelazi se na provođenje medicinske gimnastike vježbi za navedeno područje.

samo u laktu

Najvažnije je dobro istegnuti skraćene mišićne i vezivne strukture. Druge vrste vježbi rijetko su potrebne. U kasnjim fazama bolesti od drugih fizikalnih procedura može se primijeniti ultrazvuk na mjesto boli, s promjenjivim učinkom.

Bol u laktu: Kada trebate posjetiti liječnika?

Postupnim popuštanjem bolova bolesniku sugeriramo da polagano počne s uobičajenim dnevnim aktivnostima uz korištenje zaštitne poveske pri većim mišićnim aktivnostima. Zaštitna poveska se postavlja preko gornjeg dijela podlaktice zahvaćene ruke i ima zadaću rasterećenja još uvijek nedovoljno oporavljenog pravog hvatišta mišića ispružača.

U tom slučaju se većina opterećenja zadržava u visini neelastične poveske, koja se nalazi nekoliko centimetara ispod pravog hvatišta mišića. Zaštitna poveska ima neobično važnu ulogu u sprječavanju nastanka novih epizoda teniskog lakta.

Bol u laktu – uzroci, liječenje i vježbe

Istodobno se preporučuje temeljito zagrijavanja mišića prije zahtjevnijih radnih i sportskih aktivnosti. Ako navedenim metodama liječenja teniskoga lakta ne dođe do poboljšanja, moguće je provesti i kirurško liječenje.

U literaturi se navodi da između pet do 10 posto bolesnika ne reagira na konzervativno nekirurško liječenje. Kirurško liječenje je indicirano u perzistentnim slučajevima, nakon šest mjeseci neuspješnog nekirurškog liječenja ili u slučaju učestalih recidiva pogoršanja ili povrata bolesti koji interferiraju s uobičajenim životnim aktivnostima.

Datum objave članka: 1.

Vidi