Nat liječenje osteoartritisa

mučnina u mišićima i zglobovima bol prilikom ustajanja kučnog zgloba

Kumulativno izlaganje većoj težini tijekom mladosti ima važnu ulogu u razvoju OA. Istraživanja su pokazala da je povećanje ITM-a kroz 10 godina povezano sa strukturalnim promjenama nat liječenje osteoartritisa hrskavice koljena. NICE National Institute for Health and Care Excellence smjernice preporučuju smanjenje tjelesne mase koja uz vježbu predstavlja ključni dio nefarmakološkog liječenja osteoartritisa.

Istraživanja iz područja nutricionizma nastoje rasvijetliti koje su mogućnosti liječenja zglobne hrskavice tj.

liječenje deformirajuće artroze kučnog zgloba 2 stupnja artroza zgloba koljena

Pregledni radovi in vitro i na pokusnim životinjama prikazuju mehanizme utjecaja bioaktivnih komponenata, polifenola na: obnovu i regeneraciju hrskavice, smanjenje otpuštanja citokina IL -1β i TNFα, interleukina IL- 8, IL-6, inhibiciju proteinaza te smanjenje upalnih medijatora bitnih za patogenezu OA.

Istražen je povoljni utjecaj polifenola: kurkumina kurkumaepigalokatehin galata - EGCG zeleni čajresveratrola koža grožđa, bobičasto voće, kikirikinobiletina citrusno voće te tanina i punikalagina nar na OA. S druge strane, studije koje su pratile utjecaj mediteranske prehrane na OA dokazale su smanjenje biomarkera degradacije zglobne hrskavice te manju prevalenciju OA koljena u osoba koje su konzumirale navedenu prehranu.

Izvorni jezik.

bol u fleksiji zgloba uzroci i liječenje vaginalnog zgloba

Vidi