Laserski uređaji za bolove u zglobovima

Laserska terapija za artrozu zgloba koljena - Kila

MLS terapija laserom - Rehabilitacija Nova

Ivan Šklebar, dr. Cilj su ovog članka opis spoznaja o mehanizmima djelovanja lasera na bol te upute za njegovu učinkovitiju primjenu u terapiji pojedinih bolnih stanja. Materijal i metode Prema zadanim ključnim riječima, pregledali smo literaturu na engleskom i hrvatskom jeziku objavljenu od Izdvojeni su i citirani radovi primjereni ciljevima ovoga kratkog pregleda.

Rezultati Iako patofiziološki učinci laserske zrake na oštećeno tkivo nisu potpuno poznati ni danas, dosadašnje spoznaje upućuju na biostimulativne efekte koji potiču brže saniranje i regeneraciju oštećenih tkiva poboljšanjem dopreme energenata i kisika u stanice, smanjenje upalne komponente i edema, a laserski uređaji za bolove u zglobovima i smanjenje boli te oporavak funkcije.

Velik je broj objavljenih kliničkih studija koje dokazuju djelotvornost lasera u terapiji različitih bolnih stanja, ali brojne dobro dizajnirane randomizirane studije pokazale su da su ti učinci često na razini placeba ili usporedivi s učinkom drugih metoda u fizikalnoj terapiji.

Poseban problem u istraživanju čini velika paleta laserski uređaji za bolove u zglobovima uređaja čije sonde isporučuju zrake različitih valnih duljina, od do nm, u širokom rasponu snage od 5 do mW te različitih modaliteta emitiranja, od kontinuiranoga do pulsirajućega. Zaključak Da bi primjena lasera bila djelotvorna komplementarna metoda liječenja boli, moraju se optimizirati parametri valne duljine, snaga sonde i modalitet emitiranja.

The aim of this article is to describe what is known about the mechanisms of action of lasers on pain conditions and to provide guide for more effective use of lasers in the pain treatment. Papers appropriate for the purposes of this brief review have been selected and cited. Results: Although the pathophysiological effects of laser beam on damaged tissue are not fully understood, present findings suggest bol u koljenu koji liječi photobiomodulation affects promotion of faster repair laserski uređaji za bolove u zglobovima regeneration of damaged tissues by improving nutrient and oxygen delivery to the cells, as well as reduction in inflammation and edema, thereby reducing pain and recovering normal functions.

There are a number of published clinical studies that favor the effectiveness of laser in the treatment of various pain conditions. However, other well-designed randomized studies have shown that these effects are often at the placebo level or comparable to the effects of some other methods in physical therapy. A particular problem in research is a large variety of laser devices ranging from various probes which emit light at different wavelengths to nmpower outputs 5 to mW and various emission modalities continuous or pulsating.

Conclusion In order to make laser application an effective complementary method of pain management, parameters of wavelength, probe power, and emission modality must be optimized.

oštra bol u zglobu kažiprsta zaustavljanje liječenje artroze

Unatoč golemom napretku medicine liječenje boli i laserski uređaji za bolove u zglobovima je velik izazov medicinske struke. Osobit je problem kako da se u terapiji boli izbjegnu nuspojave i štetni učinci lijekova te djeluje i na uzrok boli, a ne samo na simptom. U tom kontekstu liječenje akutne, a osobito kronične boli primjenom lasera čini se prihvatljivom inovativnom metodom koja obećava, a gotovo da i nema neželjenih nuspojava. Iako patofiziološki učinci laserske zrake na oštećeno tkivo nisu potpuno poznati, dosadašnje spoznaje upućuju na biostimulativne efekte koji potiču brže saniranje i regeneraciju oštećenih tkiva, poboljšanje dopreme energije i kisika u stanice, smanjenje upalne komponente i edema, a sve to rezultira i smanjenjem boli.

artroza nadomjesnog liječenja zgloba koljena samo- masaža stopala s bolovima u zglobovima

Materijal i metode Radi sažetog prikaza patofizioloških mehanizama kojima je posredovan analgetski učinak lasera male snage, prikaza indikacijskog područja njihove primjene te preporuka za doziranje i siguran rad s laserima male snage pri liječenju boli pregledana je dostupna literatura objavljena na engleskom i hrvatskom jeziku u posljednjih 30 godina: od Pretraživanje je provedeno prema ovim ključnim pojmovima: laseri male snage, liječenje boli, fotobiomodulacija, laserska akupunktura, laseri i sigurnost engl.

Low-level lasers, Pain therapy, Photobiomodulation, Laser acupuncture, Lasers and safety. Izdvojeni su i citirani radovi čiji je sadržaj bio najbliži ciljevima ovoga kratkog pregleda. Rezultati i rasprava Patofiziološki mehanizmi učinka lasera male snage na tkiva Lasersku zraku čini koherentni snop fotona određene frekvencije.

Frekvencija laserskog zračenja koja se rabi u terapiji boli kreće se najčešće u rasponu od do nm, što je spektar dijelom vidljive, a dijelom nevidljive infracrvene svjetlosti. Prema jednoj, fotostimulacijom se postiže porast adenozin-trifosfataze u stanicama, što pridonosi povišenju praga za bol.

Gledano u cjelini, potencijali analgetskog i regenerativnog djelovanja lasera male snage govore u prilog opravdanosti njihove kliničke primjene. Područje primjene lasera male snage u liječenju boli Od početka primjene lasera male snage u liječenju boli objavljeno je mnogo radova u kojima se opisuju rezultati liječenja pojedinih bolnih stanja. Laseri su najviše primjenjivani u liječenju akutne i kronične muskuloskeletne boli, osteoartritisa i laserski uređaji za bolove u zglobovima artritisa te akutne i kronične boli u području vratne i slabinske kralježnice.

Svoja klinička iskustva među prvima su ih godina prošlog stoljeća objavili i naši autori. Metaanaliza strogo selekcioniranih znanstvenih radova novijeg datuma, koji obrađuju učinke lasera na bol u laserski uređaji za bolove u zglobovima, ipak dolazi do jednakih zaključaka opisujući statistički značajno smanjenje boli u odnosu prema placebu i pri monoterapiji laserom i u kombinaciji s multimodalnom fizikalnom terapijom.

Terapija laserom

Međutim, uz brojne radove što govore u prilog uspješnoj primjeni lasera u bolnim stanjima, nalazimo i tekstove koji učinkovitost lasera drže upitnom. Tako su pri istraživanju učinka lasera na tendinopatije nađene relevantne studije koje opisuju pozitivne učinke, ali i one što ne navode znatnije poboljšanje ni funkcionalno niti s obzirom na smanjenje boli. U preglednom radu Chowa i suradnika analizirano je 16 randomiziranih studija kontroliranih placebom te je zaključeno da primjena lasera od početka terapije ublažava akutnu bol u vratu.

World Association for Laser Therapy. Kao i svaka druga terapijska metoda, tako je i liječenje laserom povezano s dozom zračenja koju ciljno tkivo mora apsorbirati da bi se postigao željeni učinak.

sredstvo za bol zglobova jagodica bol u zglobovima

Budući da ta doza ovisi o kombinaciji većeg broja parametara kao što su frekvencija, snaga sonde, gustoća snopa fotona po cm2, modalitet emitiranja i trajanje terapije, velika je vjerojatnost hipodoziranja zbog čega željeni učinak izostaje ili je slabiji od očekivanoga.

To će se osobito lako dogoditi ako se nastoji tretirati bolni sindrom čije je izvorište u dubljim strukturama ili je osoba pretila. Jedno od područja primjene lasera u liječenju boli jest i laserska akupunktura koja razumijeva stimulaciju akupunkturnih točaka uskim snopom laserske zrake. Metoda je manje invazivna, a rezultati su usporedivi s onima koji se postižu klasičnom akupunkturom s pomoću akupunkturnih igala. Zbog mogućnosti da direktna ili reflektirajuća zraka ošteti očnu pozadinu za lasere iz skupine III.

Kontraindikacije se odnose na tretiranje u blizini elektrostimulatora, kao i u abdominalnoj i zdjeličnoj regiji tijekom trudnoće. Uzimajući u obzir laserski uređaji za bolove u zglobovima spomenuto, jasno je da će neki laserski uređaji teško isporučiti potrebnu energiju u ciljno tkivo u nekome razumnom vremenu.

Laser za zglobove

Dakle, iako su laseri male snage odavno u medicinskoj upotrebi za liječenje boli, ostaje još puno prostora za poboljšanja na području konstrukcije laserskih uređaja, izrade optimalnih terapijskih protokola za pojedine bolne sindrome te stjecanju kliničkog iskustva i znanja u primjeni lasera kako bi ova metoda pokazala svoj terapijski maksimum.

U paleti komplementarnih metoda liječenja boli primjena lasera male snage unatoč svim spomenutim nedostatcima već i sada zauzima važno mjesto te su laseri postali neizostavan dio opreme u fizikalnoj terapiji i ambulantama za liječenje boli.

Literatura Marovino T. Cold Lasers in Pain Management. Pract Pain Manag. The efficacy of low-power lasers in tissue repair and pain control: a meta-analysis study. Photomed Laser Surg. A systematic review of low level laser therapy with location-specific doses for pain from chronic joint disorders.

Aust J Physiother. Low-level laser therapy as a treatment for chronic pain.

Front Physiol. The photobiological basis of low level laser radiation therapy.

Laserom zglobova

Laser Ther. Skin penetration time-profiles for continuous nm and superpulsed nm lasers in a rat model. The Importance of the Coherency. Effects of nm gallium aluminum arsenide diode laser radiation on rat saphenous nerve sodium-potassium-adenosine triphosphatase activity: a possible pain attenuation mechanism examined. Laser Surg. Antinociceptive effects of laser irradiation on Hoku point in rats. Pain Clin. Lasers Med Sci. Istraživanje učinkovitosti lasera u liječenju sindroma bolnog ramena.

Fiz Med Rehab. The efficacy of low-level laser therapy for shoulder tendinopathy: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

  • Bol u koljenu. zajednički
  • Laser je odašiljač svjetlosnih elektromagnetskih zračenja kojim provodimo biostimulaciju na tkivo.
  • Recenzije 3 To je novi višenamjenski stroj terapijom poluvodički laser za fizikalnu terapiju s vrlo dobrim utjecajem od prvog tretmana.
  • Bol u koljenski zglob šiljkom

Physiother Res Int. Low level laser treatment of tendinopathy: a systematic review with meta-analysis. Efficacy of low-level laser therapy in the management of neck pain: a systematic review and meta-analysis of randomised placebo or active-treatment controlled trials.

The effectiveness of low-level laser therapy for nonspecific chronic low back pain: a bolovi u ramenu joint masažu review and meta-analysis.

Laserska terapija za osteoartritis koljena - Miozitis -

Arthritis Res Ther. Low level laser therapy for osteoarthritis and rheumatoid arthritis: a metaanalysis.

periodična bol u zglobovima ruku i nogu bol u koljenu u starijih osoba

J Rheumatol. Meta-analysis of pain relief effects by laser irradiation on joint areas. Recommended treatment doses for Low Level Laser Therapy; Pristupljeno: Clinical effectiveness of laser acupuncture: a systematic review.

Vidi