Diferencijalna dijagnoza za bol u zglobovima. Diferencijalna dijagnoza osteoartritisa

diferencijalna dijagnoza za bol u zglobovima

Diajgnoza Za Bol U Kolenu

Kronični rekurentni multifokalni osteomijelitis CRMO, engl. U djece i adolescenata, upalne promjene najčešće zahvaćaju metafize dugih kostiju.

Zglobna bol, poliartikularna

Ipak, promjene se mogu pojaviti na bilo kojem mjestu u skeletu. Nadalje, drugi organi poput kože, očiju, probavnog sustava i zglobova također mogu biti zahvaćeni.

šećer, artralgija

Učestalost bolesti nije detaljno proučena. Na temelju podataka iz Europskih nacionalnih registara, otprilike na 10, stanovnika može biti pogođen.

Bol u koljenu (Gonalgija): Ili nešto drugo? Diferencijalna dijagnoza

Ne postoji spolna predominacija. Uzroci bolesti su nepoznati. Postoji hipoteza da je bolest povezana s poremećajima prirođenog imunološkog sustava. Rijetke bolesti koštanog metabolizma, poput hipofosfatazije, Camurati-Engelmanovog diferencijalna dijagnoza za bol u zglobovima, benigne hiperostoze-pahidermohiperostoze i histiocitoze, mogu oponašati CNO, 1. Nije dokazano da je bolest nasljedna ali se pretpostavlja da bi mogla biti.

Zapravo se tek mali broj slučajeva javlja unutar iste obitelji. Može li se bolest spriječiti? Do danas se ne zna uzrok bolesti. Mjere sprečavanja bolesti također nisu poznate. Ne, nije. Nedavnim analizama nije ustanovljen infektivni uzročnik poput bekterija bolesti.

Bolesnici se obično žale na bolove u kostima li zglobovima; zbog toga, u diferencijalnu dijagnozu spada juvenilni idiopatski artritis i bakterijski osteomijelitis.

Kliničkim pregledom u značajnog broja bolesnika može se otkriti artritis. Često se javlja i lokalno oticanje te bolnost kosti na dodir, kao i šepanje te gubitak funkcije.

mast za bolan zglobova evalar

Bolest može poprimiti kronični ili rekurentni tijek. Nije ista u svakog djeteta. Nadalje, način zahvaćenosti kosti te trajanje i težina simptoma variraju od bolesnika do bolesnika, pa čak i u istog djeteta ako se gleda rekurentni tijek.

Općenito, CRMO u djece nalikuje bolesti koja se vidi u odraslih.

u zglobovima uzrokuje bol četke

Ipak, neke osobine bolesti, poput zahvaćenosti kože psorijaza, pustularne akne češće su u odraslih. U odraslih se bolest zove SAPHO sindrom, što predstavlja skraćenicu za sinovitis, akne, pustulozu, hiperostozu i diferencijalna dijagnoza za bol u zglobovima.

Bol u više zglobova (poliartropatija): Ili nešto drugo? Diferencijalna dijagnoza

Radiografija ranih koštanih lezija u CNO-u često ne pokazuje karakteristične promjene, mada kasnije u tijeku bolesti, osteoplastične i i sklerotične promjene dugih kostiju ekstremiteta i klavikule mogu upućivati na CNO. Kompresija kralježaka također je poprilično kasan radiološki znak, a u slučaju da se pojavi potrebno je isključiti malignitet i osteoporozu.

Dijagnoza CNO-a mora se stoga temeljiti samo na kliničkoj slici kao dopuni slikovnih pretraga. MR s kontrastnim sredstvom pruža dodatni uvid u upalnu aktivnost u leziji. Scintigrafija kosti s tehnicijem može pomoći na samom početku dijagnostičke obrade, budući da su u bolesnika s CNO često prisutne klinički tihe lezije.

  • Diferencijalna dijagnoza reumatoidnog artritisa i reumatizam
  • Prognoza i tijek reumatoidnog artritisa Kako nastaje reumatoidni artritis?
  • Prevencija: Kako mogu izbjeći ozljedu u zglobu?
  • Dijagnoza bolova u zglobovima: pretrage, diferencijalna dijagnoza
  • Metoda za liječenje deformirajuće artroze koljena
  • Prevencija: Kako mogu izbjeći povredu zgloba?

Ipak, čini se kako je MR cijelog tijela osjetljiviji u definiranju lezija. U značajnog broja bolesnika, dijagnostičko slikanje samo po sebi ne isključuje malignitet te treba razmotriti i biopsiju, osobito zbog toga što je definitivno razlikovanje maligne koštane lezije i lezije povezane s CNO često teško.

Prilikom odabira mjesta za biopsiju, trebaju se razmotriti funkcionalni i kozmetički aspekti. Biopsije treba učiniti jedino u svrhu postavljanja dijagnoze i kliničari ne bi trebali izrezati diferencijalna dijagnoza za bol u zglobovima leziju; to bi moglo voditi ka nepotrebnom oštećenju funkcije i stvaranju ožiljka.

Potreba za dijagnostičkom biopsijom u zbrinjavanju bolesnika s CNO opetovano se propituje. Dijagnoza CNO čini se vrlo vjerojatnom ako je koštana lezija prisutna šest ili više mjeseci i ako bolesnik ima tipične kožne promjene. U tom slučaju, biopsija bi se mogla izbjeći; ipak, kratkotrajno kliničko praćenje uključujući ponavljanje slikovnih pretraga obavezno je. Unifokalne lezije, koje imaju samo osteolitički izgled i koje uključuju i strukture okolnog tkiva, moraju se biopsirati kako bi se isključio malignitet.

Testovi poput sedimentacije eritrocita SECRP-a, kompletne krvne slike, alkalne fosfataze i kreatinin kinaze obično se rade tijekom bolnih epizoda kako bi se procijenila proširenost upale i zahvaćenosti tkiva. No, na temelju ovih testova često se ne može donijeti nikakav zaključak. Ipak, značajan broj bolesnika zahtjeva snažnije lijekove, uključujući steroide i sulfasalazin. Nedavno se pokazalo da liječenje bisfosfonatima daje pozitivne rezultate. Postoje izvješća i o kroničnom tijeku bolesti koja ne odgovara na liječenje.

Roditeljima nije lako prihvatiti da njihovo dijete mora uzimati lijekove dulji vremenski period. Obično brinu zbog mogućih nuspojava lijekova protiv boli i protuupalnih lijekova.

Smatra se kako su NSAIL-ovi u djetinjstvu općenito sigurni uz ograničena nuspojave poput bolova u trbuhu. Za više informacija pogledajte poglavlje o lijekovima. Trajanje liječenja ovisi o lokalnom prisustvu lezija, njihovu broju i težini. Obično liječenje je potrebno nekoliko mjeseci ili godina. Fizikalna terapija može biti korisna u slučaju artritisa.

Reumatoidni artritis

Ipak, ne postoje podaci o korištenju dopunskih metoda liječenja u ovakvim bolestima. Djeca koja se liječe trebala bi najmanje dva puta godišnje testirati krv i urin. U većine bolesnika bolest traje i do nekoliko godine, dok je kod nekih do doživotna bolest.

Ako se bolest pravilno liječi, prognoza je dobra. Dijete i obitelj često imaju problema sa zglobovima i kostima mjesecima prije nego što se postavi dijagnoza. Obično se preporuča prijem u bolnicu kako bi se napravila opsežna obrada. Nakon otpusta preporučaju se redovito posjeti ambulanti radi praćenja. Što je sa sportom? Mogu postojati ograničenja za sportske aktivnosti, osobito nakon biopsije ili ako je prisutan artritis.

Obično nakon toga nije potrebno ograničiti sve fizičke aktivnosti. Nema posebne prehrane. Ne, ne može.

Reumatska groznica

Dijete se može cijepiti sa svim cjepivima, osim sa živim dok uzima glukokortikoide, metotreksat ili TNF-alfa inhibitore.

Bolesnici s CNO nemaju problema s plodnošću. U slučaju da su zahvaćene pelvične kosti, može biti prisutna nelagoda za vrijeme seksualnih aktivnosti. Potreba za lijekovima mora se procijeniti prije nego što se počne razmišljati o trudnoći i za vrijeme trudnoće.

Vidi