Bol u laktu i ramenskom zglobu, [VIDEO] Vježbe za ramena

Bol u zglobu | Uzrok, dijagnoza, simptomi i liječenje

Mišićne veze[ uredi uredi izvor ] Musculus deltoideus ima polazište na bočnoj trećini ključne kostiakromionu i grebenu spine lopatice.

bol u laktu i ramenskom zglobu

Hvatište mu je na deltoidnoj kvrgi humerusa i i ima nekoliko funkcija, uključujući abdukcijuekstenziju i circumdukciju ramena. Musculus supraspinatus također polazi sa trnolikog nastavka lopatice. Hvatište mu je na velikoj kvržici humerusa, a pomaže u abdukciji ramena.

bol u laktu i ramenskom zglobu

Musculus pectoralismusculus teres major i musculus latissimus dorsi imaju hvatišta u međukvržičnoj brazdi humerusa. Oni djeluju medijalno na addukciju ili interno, rotiraju humerus.

Musculus infraspinatus i musculus teres minor imaju hvatišta na velikoj kvrgi i djeluju na bočno ili prema vani, rotirajući humerus.

bol u laktu i ramenskom zglobu

Nasuprot tome, hvatište musculus subscapularis je na maloj kvrgi, a djeluje medijalno, ka unutrarotirajući humerus. Musculus biceps brachiimusculus brachialis i musculus brachioradialis koji se veže distalno djeluje na fleksiju lakta. Biceps se ne veže za humerus.

Bolovi u ramenu - Fizioterapija Sušac

Musculus triceps brachii i musculus anconeus izazivaju ekstenziju lakta, a vežu se za zadnju stranu humerusa. Četiri mišića: musculus supraspinatusmusculus infraspinatusmusculus teres minor i musculus subscapularis formiraju mišićno-ligamenatni pojas koji se naziva rotatorska manžetna.

Ona stabilizira vrlo mobilni, ali sam po sebi nestabilni, ramenski zglob. Lijevi humerus — izled s prednje strane.

bol u laktu i ramenskom zglobu

Vidi