Bol bursitis u laktu. MSD priručnik dijagnostike i terapije: Burzitis, tendinitis i fibromialgija

bol bursitis u laktu

bol bursitis u laktu

Cenovnik Studentski lakat Burze su male vrećice ispunjene tečnošću, lokalizovane oko zglobova. Imaju ulogu amortizera odnosno sprečavaju pritisak na koštane izbočine, ali i smanjuju trenje između tetiva i kostuju.

Bursitis podrazumeva zapaljenje ovih vrećica.

bol bursitis u laktu

Studentski lakat bursitis olecrani se odnosi na upalu burze koja se nalazi između vrha lakatne kosti i kože.

Ova sluzna vrećica praktično amortizuje pritisak na vrh lakatne kosti pri oslanjanju na lakat.

bol bursitis u laktu

Međutim, burze imaju određenu granicu trpljenja i u slučaju dugotrajnog i učestalog oslanjanja na lakat đaci i studenti pri učenju ili određene profesije dolazi do njihovog povređivanja i upale. Ovo stanje može nastati i usled jačeg udarca u lakat ili usled trenja koje nastaje preteranim angažovanjem tricepsa teretana npr.

  1. Mobilizacija pokretom i vježbanjem, ubrizgavanje kortikosteroida ili pričekajte teniski lakat: randomizirano ispitivanje.
  2. Studentski lakat - Medicus
  3. Aparat za liječenje artroze u ultrazvuku
  4. Kako će se pokriti troškovi?
  5. Bolna stopala Opis bolesti Burze su manje ili veće vrećice smještene uz određene zglobove.
  6. Fibromialgija Burzitis, tendinitis i fibromialgija Riječ je o akutnoj ili kroničnoj upali burze.

Tetiva ovog mišića se nalazi između vrećice i vrha lakatne kosti. Studentski lakat odlikuje upala praćena bolom naročito na pritisak i bol bursitis u laktu spoljne strane lakta.

Povezani članci:

Koža u predelu lakta je topla i bol bursitis u laktu, a kod izraženijeg otoka može biti ograničena pokretljivost u laktu. Ukoliko se ne preduzmu adekvatne mere bol i otok se sa vremenom povećavaju i otežavaju normalno funkcionisanje.

  • MSD medicinski priručnik za pacijente: Burzitis
  • Epub ,

U lečenju fizikalna terapija zauzima prvo mesto, a podrazumeva primenu fizikalnih procedura u cilju obezboljavanja i saniranja upale. Metode poput lasera, struje zajednički eritemski bol magneta značajno ubrzavaju cirkulaciju, smanjuju otok i uklanjaju supstance upale i bola.

Sve rezultira ubrzanom revitalizacijom burze.

bol bursitis u laktu

Može se primeniti i hlađenje krioterapija uz masažu. Od lekova se primenjuju antiinflamatorni analgetici. Vrlo je značajna i pošteda lakta od pritiska.

Ordinacija Medicus

Kod težih slučajeva moguća je punkcija tj. Ključ uspeha u lečenju navedenog stanja je pravovremena reakcija.

Što pre se preduzmu mere koje saniraju problem rezultat je bolji. Bolno rame Jak bol u ramenu koji budi iz sna je signal da pacijent treba što pre da se obrati fizijatru za savet i terapiju. Ukoliko se odmah krene sa fizikalnom terapijom bol prestaje brzo.

Vidi